ΧΟΡΗΓΟΙ

Τ


Ταχύτητα διαφυγής - Τεφρώδες φως - Τοπική ομάδα γαλαξιών - Τροχιά

 

 

Ταχύτητα διαφυγής

 

       Ταχύτητα διαφυγής χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ταχύτητα που υπερνικά ενάντια δράση. Ειδικότερα στην Αστρονομία, Αστροναυτική και Κοσμογραφία ως ταχύτητα διαφυγής χαρακτηρίζεται η ελάχιστη αρχική ταχύτητα που θα πρέπει να αναπτύξει ένα σώμα (π.χ. ένας πύραυλος) προκειμένου να υπερνικήσει τη βαρυτική έλξη που υφίσταται αυτό στην επιφάνεια ενός ουρανίου σώματος. Για να διαφύγει από τη βαρύτητα ενός ουράνιου σώματος ένας πύραυλος πρέπει να έχει κινητική ενέργεια που να ξεπερνά την δυνητική του ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο του ουράνιου σώματος.
      Η ταχύτητα διαφυγής στην επιφάνεια της Γης, μη λαμβάνοντας υπόψη (θεωρητικά) την αντίσταση της ατμοσφαίρας ή κάποια καιρικά φαινόμενα, είναι 11,8 Km/sec (χλμ./δευτερόλεπτο), στη Σελήνη 2,38 km/sec και στον Ήλιο 618 km/sec.
      Η ταχύτητα διαφυγής ελαττώνεται όσο απομακρύνεται ένα σώμα από ένα άλλο. Αν το μικρότερο σώμα αναπτύξει ταχύτητα μικρότερη της ταχύτητας διαφυγής τότε αυτό δεν πρόκειται να εγκαταλείψη το μεγαλύτερο ή αντίστροφα, που σημαίνει ότι, ή θα περιφέρεται κατά ένα μακρύ χρονικό διάστημα περί το μεγαλύτερο ή θα πέσει στην επιφάνειά του.
      Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σελήνη που κινείται επί σχεδόν κυκλικής τροχιάς γύρω από τη Γη, δεν πέφτει επ΄ αυτής αλλά ούτε και φεύγει στο διάστημα, γιατί ανά πάσα στιγμή η φυγόκεντρος δύναμη ισοφαρίζει την έλξη της Γης. Ισχύουν δηλαδή ταυτόχρονα οι πρώτοι δύο Νόμοι του Νεύτωνα. Αν ίσχυε μόνο ο πρώτος νόμος η Σελήνη ή οι τεχνητοί δορυφόροι θα κινούνταν ευθύγραμμα και ομαλά. Η Γη όμως κατά τον 2ο νόμο του Νεύτωνα (νόμος έλξης) επιδρά στη Σελήνη με συνέπεια να κινείται επί σχεδόν κυκλικής τροχιάς. Το ίδιο ισχύει και για τους τεχνητούς δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τη Γη.   <---επιστροφή


 


 

 

Τεφρώδες φως

 

      Τεφρώδες φως ή γαιόφως χαρακτηρίζεται στην Αστρονομία το αμυδρό φως που φωτίζει το στραμμένο προς τη Γη σκοτεινό τμήμα της Σελήνης, όταν αυτή βρίσκεται σε φάση λεπτού μηνίσκου, έτσι ώστε να καθίσταται ο δίσκος της αμυδρά ορατός.
      Το τεφρώδες αυτό φως οφείλεται στο ανακλώμενο από τη Γη ηλιακό φως. Όμως και η Γη παρατηρούμενη από τη Σελήνη παρουσιάζει ομοίως συμπληρωματικές φάσεις. Έτσι κατά τη διάρκεια των φάσεων της Σελήνης όσο ο μηνίσκος αυτής γίνεται πλατύτερος τόσο και η ένταση του τεφρώδους φωτός μειώνεται λόγω του προοδευτικού της φωτισμού από τον Ήλιο, αλλά και αντίθετα, της προοδευτικής μείωσης του ανακλωμένου φωτός από τη Γη. Αυτό έχει ως συνέπεια το τεφρώδες φως να εξαφανίζεται τελείως στη φάση του τετάρτου.
      Σημειώνεται ότι το ανακλώμενο φως της Γης (ο δίσκος της οποίας είναι 14 φορές μεγαλύτερος της Σελήνης) είναι πολύ μεγαλύτερο. Η μέση λευκαύγεια της Γης είναι 0,37, έναντι της Σελήνης που είναι 0,12.

   <---επιστροφή


 

Τοπική ομάδα γαλαξιών

 

      Μεταξύ των πολλών χιλιάδων ομάδων γαλαξιών υπάρχει μια μικρή ομάδα γαλαξιών, η λεγόμενη Τοπική Ομάδα, η οποία αποτελείται από δεκάδες γαλαξίες, περίπου 45, ως επί το πλείστον νάνους, αν και εικάζεται πως ανήκουν σ' αυτήν και αρκετοί άλλοι, οι οποίοι θεωρούνται υποψήφια μέλη της Τοπικής Ομάδας. Μεταξύ των γαλαξιών αυτής της ομάδας συγκαταλέγεται ο Γαλαξίας μας, ένας των αστέρων του οποίου είναι ο δικός μας Ήλιος και μαζί του και η Γη.

      Η Τοπική Ομάδα καταλαμβάνει στο διάστημα ένα χώρο ελλειψοειδούς (ωοειδούς) σχήματος του οποίου ο μέγας άξονας έχει μήκος 10 εκατομμύρια έτη φωτός, ενώ ο μικρός άξονάς του περιορίζεται στο ήμισυ. Στα άκρα αυτού του ελλειψοειδούς χώρου βρίσκονται οι δύο μεγαλύτεροι γαλαξίες της Τοπικής Ομάδας: Ο Μέγας Γαλαξίας της Ανδρομέδας (Μ31 ή NGC 224), το μεγαλύτερο μέλος της Ομάδας, και ο δικός μας Γαλαξίας. Αμφότεροι είναι ραβδωτοί σπειροειδείς με δύσκολα διακρινόμενες ράβδους, διάμετρο πολλών χιλιάδων ετών φωτός και δισεκατομμύρια αστέρες. Οι περισσότεροι από τους άλλους γαλαξίες της Τοπικής Ομάδας είναι νάνοι και δορυφόροι κάποιου από αυτούς τους δύο μεγάλους γαλαξίες. Ο Γαλαξίας του Τριγώνου (Μ33) είναι ο τρίτος μεγαλύτερος γαλαξίας της ομάδας, απλός σπειροειδής.

      Η Τοπική Ομάδα περιλαμβάνει τους Μ32 και Μ110, δυο νάνους ελλειπτικούς γαλαξίες˙ αμφότεροι είναι δορυφόροι του Μ31. Επίσης, υπάρχουν τουλάχιστον 12 ανώμαλοι γαλαξίες στην Τοπική Ομάδα, μεταξύ των οποίων οι γνωστότεροι είναι τα Νέφη του Μαγγελάνου, τουλάχιστον ακόμη 2 νάνοι ελλειπτικοί και οι υπόλοιποι είναι νάνοι σφαιροειδείς γαλαξίες.
Η Τοπική Ομάδα αποτελεί ένα μικρό τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης συγκέντρωσης γαλαξιών, η οποία έχει ονομαστεί Υπερσμήνος της Παρθένου ή αλλιώς Τοπικό Υπερσμήνος και περιλαμβάνει χιλιάδες γαλαξίες.

   <---επιστροφή


 

Τροχιά

 

      Τροχιά ενός κινητού λέγεται το σύνολο των σημείων από τα οποία αυτό περνά κατά τη διάρκεια της κίνησής του, ή διαφορετικά το σύνολο των διαδοχικών θέσεών του στο χώρο. Ορίζεται δε ως μια γραμμή που ανάλογα με το σχήμα της χαρακτηρίζεται και η κίνηση του κινητού, ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, κυκλική, ελλειπτική, παραβολική ή υπερβολική.
      Η τροχιά ενός σώματος στην κλασική μηχανική συνήθως είναι καλά καθορισμένη και μπορεί να περιγραφεί και προς τις δυο διευθύνσεις του χρόνου με βάση καίρια χαρακτηριστικά του σώματος, όπως η ενέργειά του, το δυναμικό μέσα στο οποίο κινείται και οι δυνάμεις που του ασκούνται.
      <---επιστροφή

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος εκτέλεσης : 0.061 δευτερόλεπτα