ΧΟΡΗΓΟΙ

Ο


 

Ολική Έκλειψη Ηλίου - Ολική Έκλειψη Σελήνης - Όριο Chandrasekhar - Ουράνια Σφαίρα - Ουράνιος Ισημερινός

 

 

Ουράνια Σφαίρα

 

      Νοητή Σφαίρα πάνω στην οποία προβάλλονται τα ουράνια σώματα, με κέντρο της το σημείο όπου βρίσκεται ο παρατηρητής. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα διάφορα συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων.

      Η τομή της με χαρακτηριστικά επίπεδα δίνει τους μέγιστους κύκλους οι οποίοι καθορίζουν τις συντεταγμένες.

 


 

Όριο Chandrasekhar

 

        Πρόκειται για τη μέγιστη δυνατή μάζα που μπορεί να έχει ένας λευκός νάνος και είναι1,44M . Το όριο αυτό προκύπτει από την κβαντομηχανική μελέτη ενός αερίου φερμιονίων. Δύο ή περισσότερα φερμιόνια δεν μπορούν να βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κβαντική κατάσταση λόγω της απαγορευτικής αρχής του Pauli. Κατά συνέπεια ακόμη και σε μηδενική θερμοκρασία τα φερμιόνια θα καταλαμβάνουν υψηλές ενεργειακές στάθμες με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται πίεση η οποία θα αντίκειται στην συγκέντρωση των φερμιονίων στην ίδια κατάσταση.

      Σε μια μεγάλη συγκέντρωση φερμιονίων όπως είναι για παράδειγμα ένας λευκός νάνος, το αέριο ηλεκτρονίων θα υφίσταται την παραπάνω πίεση η οποία θα ανθίσταται στη βαρυτική δύναμη. Μετά όμως από μια κρίσιμη τιμή μάζας η βαρυτική έλξη υπερνικά την πίεση εκφυλισμένων ηλεκτρονίων. Αυτή ακριβώς η κρίσιμη τιμή της μάζας είναι το όριο του Chandrasekhar   <---επιστροφή

 


 

Ουράνιος Ισημερινός

 

      Ουράνιος Ισημερινός είναι η επέκταση του Ισημερινού στην Ουράνια Σφαίρα. Χωρίζει την Ουράνια Σφαίρα σε δύο ίσα ημισφαίρια. Τέμνεται με την Εκλειπτική σε δύο σημεία: στο Εαρινό Σημείο γ και στο Φθινοπωρινό Σημείο γ΄.  <---επιστροφή

 


 

Ολική Έκλειψη Σελήνης

 

Σχηματική αναπαράσταση της Ολικής Έκλειψης Σελήνης:

 

                                                                                                                            <---επιστροφή


 

 

Ολική Έκλειψη Ηλίου

 

      Σχηματική αναπαράσταση της Ολικής Έκλειψης Ηλίου:

 


 

                                                                                                                   <---επιστροφή


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος εκτέλεσης : 0.059 δευτερόλεπτα