ΧΟΡΗΓΟΙ

Λ


  Λαμπαδίας ή Αλντεμπαράν - Λαμπρότητα - Λευκαύγεια - Λυκαυγές - Λυκόφως

 

 

 

Λαμπαδίας ή Αλντεμπαράν

 

      Λαμπρό άστρο του μεγέθους, το α του Ταύρου. Έχει φαινόμενο οπτικό μέγεθος 1,1 και επομένως είναι ορατό με γυμνό μάτι. Το απόλυτο μέγεθός του είναι -0,5 και ο φασματικός του τύπος Κ5. Είναι διπλό άστρο, με μικρό συνοδό άστρο. Η απόστασή του από τη Γη είναι 20,83 παρσέκ (1 παρσέκ=3,26 έτη φωτός). Η ακτίνα του είναι 45 φορές μεγαλύτερη από την ακτίνα του Ήλιου.    <---επιστροφή

 


 

Λαμπρότητα

 

      Είναι η ενέργεια που ανιχνεύει ένας παρατηρητής από μια φωτεινή πηγή. Εξαρτάται από την Φωτεινότητα της πηγής και την απόσταση πηγής παρατηρητή.   <---επιστροφή

 


 

Λυκαυγές

 

      Με τον όρο Λυκαυγές χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος από την έναρξη της διάλυσης του σκότους μέχρι την ανατολή του Ηλίου. Το Λυκαυγές αποτελεί ατμοσφαιρικό φαινόμενο που οφείλεται στην ύπαρξη της ατμόσφαιρας και στη γήινη διάθλαση του φωτός που συμβαίνει σ΄ αυτήν. Η ποσότητα φωτός που εκπέμπεται κατά το λυκαυγές αυξάνεται με την μείωση του αρνητικού ύψους του Ηλίου (δηλαδή του ύψους του κάτω από τον ορίζοντα).

      Ανάλογα του αρνητικού ύψους του Ηλίου διακρίνουμε τρία είδη λυκαυγούς:

      1) Αστρονομικό λυκαυγές (Astronomical), όταν αληθές ύψος Ηλίου: -18°

      2) Ναυτικό λυκαυγές (Nautical), όταν αληθές ύψος Ηλίου: -12°

      3) Πολιτικό λυκαυγές (Civil), όταν αληθές ύψος Ηλίου: -6°         
<---επιστροφή

 


 

Λευκαύγεια

 

      Η λευκαύγεια ή albedo είναι το μέτρο της ανακλαστικότητας μιας επιφάνειας ή ενός σώματος. Είναι ο λόγος της ανακλώμενης προς την προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην επιφάνεια. Το κλάσμα αυτό, που συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό από 0% έως 100%, είναι μια σημαντική έννοια για την αστρονομία, καθώς μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τη σύσταση των σωμάτων που μελετούνται           <---επιστροφή

 


 

Λυκόφως

 

      Με τον όρο Λυκόφως χαρακτηρίζεται γενικά η χρονική περίοδος από την έναρξη της δύσεως του Ηλίου μέχρι την έλευση του πλήρους σκότους. Το Λυκόφως αποτελεί ατμοσφαιρικό φαινόμενο που οφείλεται στην ύπαρξη της ατμόσφαιρας και στη γήινη διάθλαση του φωτός που συμβαίνει σ΄ αυτήν. Η ποσότητα φωτός που εκπέμπεται κατά το λυκόφως, μειώνεται με την αύξηση του αρνητικού ύψους του Ηλίου (δηλαδή του ύψους του κάτω από τον ορίζοντα).

      Ανάλογα με το αρνητικό ύψος του Ηλίου διακρίνουμε τρία είδη λυκόφωτος:
      1)Αστρονομικό λυκόφως (Astronomical), όταν αληθές ύψος Ηλίου: -18°

      2)Ναυτικό λυκόφως (Nautical), όταν αληθές ύψος Ηλίου: -12°

      3)Πολιτικό λυκόφως (Civil), όταν αληθές ύψος Ηλίου: -6°

      Η διάρκεια του λυκόφωτος είναι μεγαλύτερη κατά τα ηλιοστάσια και μικρότερη κατά τις ισημερίες.         
<---επιστροφή

 


 

Χρόνος εκτέλεσης : 0.047 δευτερόλεπτα