ΧΟΡΗΓΟΙ

Αστρονομικές σταθερές


Και ορισμένες από τις κυριότερες Αστρονομικές Μονάδες.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

·   Ταχύτητα του Φωτός: c = 2.99792458 × 108 m s-1

Η ταχύτητα του φωτός είναι μια θεμελιώδης σταθερά σύμφωνα με την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η τιμή της είναι 299.792.458 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Επίσης από την ταχύτητα του φωτός προκύπτει ο ορισμός της μονάδας μήκους μέτρο, όπου ένα μέτρο ορίζεται η απόσταση που διανύει το φως σε 1/299.792.458 δευτερόλεπτα.

·   Βαρυτική Σταθερά: G = 6.6742(10) × 10-11 m3 kg-1 s-2

·   Ηλιακή Μάζα: Msun = 1.99 × 1030 kg

·   Φωτεινότητα του Ηλίου: Lsun = 3.83 × 1026 J s-1

·   Ηλιακή Ακτίνα: Rsun = 6.96 × 108 m

·   1 Αστρονομική Μονάδα (AU) : 1.496 × 1011 m

Ορίζεται ως η μέση απόσταση Γης-Ηλίου και χρησιμοποιείται κυρίως για τις αποστάσεις στο Ηλιακό μας σύστημα.

·   1 Έτος Φωτός (ly) : 9.461 × 1015 m = 0.307 pc

Το Έτος Φωτός (ly - light year) είναι μονάδα μέτρησης των αστρικών αποστάσεων. Ορίζεται σαν η απόσταση που διανύει το φως με την ταχύτητα του (300 χιλιάδες χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο) στο κενό, σε ένα γήινο έτος. Ισούται περίπου με 9.5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα ή 0.31 parsec ή 63.290 Αστρονομικές Μονάδες ή 9.460.528.404.879.000 μέτρα.

·   1 Παρσέκ (pc) : 3.086 × 1016 m = 3.26 ly

·   Σταθερά του Hubble : H0 = 71±4 km s-1 Mpc-1

·   Κοσμολογική Σταθερά : |Λ|≤10-51 m-2

·   Θερμοκρασία Κοσμικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου = 2.725(1) K

·   Μάζα Γης : Me = 5.97370(76) × 1024 kg

·   Ακτίνα Γης : Re = 6.378136 × 106 m

 

<<site map

Χρόνος εκτέλεσης : 0.053 δευτερόλεπτα